Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

catscradle
3550 024d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viazdzir zdzir

September 06 2017

catscradle
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viagdziejestola gdziejestola

September 04 2017

9982 9ff9 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
catscradle
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
catscradle
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viagdziejestola gdziejestola

August 28 2017

catscradle
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.
catscradle
Jesteś zapachem na moim ubraniu.
— Koniec Świata; Granat w plecaku
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
catscradle
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viagdziejestola gdziejestola
catscradle
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałabyś, by ta osoba była teraz przy Tobie...
— znalezione
Reposted fromtimetolove timetolove viagdziejestola gdziejestola
catscradle
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viagdziejestola gdziejestola
catscradle
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
catscradle
Czy to nie dziwne, że najmniej mówimy o rzeczach,o których najwięcej myślimy ?
Reposted frommefir mefir viazdzir zdzir
catscradle
Lepiej mieć coś przez chwilę i stracić, niż nie mieć wcale i zastanawiać się przez resztę życia, jak by to mogło być.
— Hanna Greń
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catscradle
Reposted fromseleneskin seleneskin viazdzir zdzir
catscradle
0780 6ac0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catscradle
Byłam wściekła. Nie na niego, na siebie. To ja byłam sadystką. On dzierżył bat, ale to ja siebie związałam. Przywiązałam się do faceta, który za nic nie chciał się wiązać.
— Carrie Bradshaw
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catscradle
Wszyscy od czasu do czasu się gubimy. Jednak trzeba wierzyć, że warto się szukać.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
catscradle
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
catscradle
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
catscradle
Życie co jakiś czas podaruje ci cudowną chwilę. 
Naciesz się nią.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromSkydelan Skydelan viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl