Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

catscradle
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
catscradle
Dołączam się do klątwy.
Reposted fromKubitsky Kubitsky viazdzir zdzir
catscradle
4859 8222
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaolewka olewka
catscradle
7738 3439 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer

October 18 2018

catscradle
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viainsanedreamer insanedreamer

October 03 2018

catscradle
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viacatchdimoment catchdimoment
catscradle
Mam w sobie tyle Ciebie.
— Daniel Glattauer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catscradle
4540 813d 500
Świrszczyńska
Reposted fromniedopowiedzenie niedopowiedzenie viawredna wredna

September 13 2018

catscradle
Sen złotowłosej dziewczynki

Pani pachnie jak tuberozy.
To nastraja i to podnieca.
A ja lubię zapach narkozy,
A najbardziej - gdy jest kobieca.

A ja lubię zapach narkozy,
A najbardziej - gdy jest kobieca.

Mówię ładnie? I melodyjnie?
Zdania perlę jak z pereł kolię?
Pani patrzy - melancholijnie...
Skąd ma pani tę melancholię?

Pani patrzy - melancholijnie...
Skąd ma pani tę melancholię?
Sen? Doprawdy? Jak z dymu kółka?
Sen zmysłowy bladej dziewczynki?
Hebanowa lśniąca szkatułka:
Pomarańcze i mandarynki.

Hebanowa lśniąca szkatułka:
Pomarańcze i mandarynki.

Pani usta wtula w swe futro...
Pewno.. miękkie jest to futerko...
Przeczulenie? co będzie jutro?
Co pokaże srebrne lusterko?

Przeczulenie? co będzie jutro?
Co pokaże srebrne lusterko?

Podkrążone po balu oczy
I zmysłowość pachnącej twarzy,
I sen zwiewny panią omroczy,
I o wczoraj pani zamarzy.

I sen zwiewny panią omroczy,
I o wczoraj pani zamarzy.

Pani pyta, czy walca tańczę?
Ach, zatańczę... jak sen dziewczynki!
Mandarynki i pomarańcze,
Pomarańcze i mandarynki.

Mandarynki i pomarańcze,
Pomarańcze i mandarynki.

Julian Tuwim w interpretacji Marka Grechuty

August 06 2018

catscradle
4223 cfdd
Everything...
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viawolalabym wolalabym
catscradle
5613 23f1
Reposted fromretaliate retaliate viawolalabym wolalabym

April 03 2018

catscradle
Reposted fromCin Cin vialittlestories littlestories

February 27 2018

catscradle
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
catscradle
7740 c35a
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viainsanedreamer insanedreamer

February 18 2018

catscradle
5414 d926 500
Reposted fromszatanista szatanista viagdziejestola gdziejestola
2602 d8f0
Reposted fromapm35 apm35 viagdziejestola gdziejestola
catscradle
2682 32d7
Reposted fromthegirl thegirl viagdziejestola gdziejestola
catscradle
catscradle

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viapannaniczyja pannaniczyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl