Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2019

catscradle
0853 f072
Jarosław Borszewicz
Reposted fromniedopowiedzenie niedopowiedzenie viapoezja poezja

June 20 2019

catscradle
3703 a228
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaznikajac znikajac
catscradle
Reposted frommayamar mayamar viaznikajac znikajac
catscradle
Gdy wybucha namiętność, człowiek jest zdolny zniszczyć swój świat dla jednego mebla - łóżka. Uczucie potrafi przerobić nas na szaleńca. To bardzo ciekawe literacko, ale naprawdę miłość jest wtedy, sądzę, kiedy człowiek czuje się dobrze i rozwija, a nie wtedy, gdy jak chomik biega w kółko, a tak naprawdę stoi w miejscu.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa

June 03 2019

catscradle
catscradle
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viazdzir zdzir

May 14 2019

catscradle
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
catscradle
Dołączam się do klątwy.
Reposted fromKubitsky Kubitsky viazdzir zdzir
catscradle
4859 8222
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaolewka olewka
catscradle
7738 3439 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer

October 18 2018

catscradle
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viainsanedreamer insanedreamer

October 03 2018

catscradle
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viacatchdimoment catchdimoment
catscradle
Mam w sobie tyle Ciebie.
— Daniel Glattauer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catscradle
4540 813d 500
Świrszczyńska
Reposted fromniedopowiedzenie niedopowiedzenie viawredna wredna

September 13 2018

catscradle
Sen złotowłosej dziewczynki

Pani pachnie jak tuberozy.
To nastraja i to podnieca.
A ja lubię zapach narkozy,
A najbardziej - gdy jest kobieca.

A ja lubię zapach narkozy,
A najbardziej - gdy jest kobieca.

Mówię ładnie? I melodyjnie?
Zdania perlę jak z pereł kolię?
Pani patrzy - melancholijnie...
Skąd ma pani tę melancholię?

Pani patrzy - melancholijnie...
Skąd ma pani tę melancholię?
Sen? Doprawdy? Jak z dymu kółka?
Sen zmysłowy bladej dziewczynki?
Hebanowa lśniąca szkatułka:
Pomarańcze i mandarynki.

Hebanowa lśniąca szkatułka:
Pomarańcze i mandarynki.

Pani usta wtula w swe futro...
Pewno.. miękkie jest to futerko...
Przeczulenie? co będzie jutro?
Co pokaże srebrne lusterko?

Przeczulenie? co będzie jutro?
Co pokaże srebrne lusterko?

Podkrążone po balu oczy
I zmysłowość pachnącej twarzy,
I sen zwiewny panią omroczy,
I o wczoraj pani zamarzy.

I sen zwiewny panią omroczy,
I o wczoraj pani zamarzy.

Pani pyta, czy walca tańczę?
Ach, zatańczę... jak sen dziewczynki!
Mandarynki i pomarańcze,
Pomarańcze i mandarynki.

Mandarynki i pomarańcze,
Pomarańcze i mandarynki.

Julian Tuwim w interpretacji Marka Grechuty

August 06 2018

catscradle
4223 cfdd
Everything...
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viawolalabym wolalabym
catscradle
5613 23f1
Reposted fromretaliate retaliate viawolalabym wolalabym

April 03 2018

catscradle
Reposted fromCin Cin vialittlestories littlestories

February 27 2018

catscradle
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl