Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2018

catscradle
Reposted fromCin Cin vialittlestories littlestories

February 27 2018

catscradle
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
catscradle
7740 c35a
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viainsanedreamer insanedreamer

February 18 2018

catscradle
5414 d926 500
Reposted fromszatanista szatanista viagdziejestola gdziejestola
2602 d8f0
Reposted fromapm35 apm35 viagdziejestola gdziejestola
catscradle
2682 32d7
Reposted fromthegirl thegirl viagdziejestola gdziejestola
catscradle
catscradle

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viapannaniczyja pannaniczyja
catscradle
6731 84ad
Reposted fromzciach zciach viapannaniczyja pannaniczyja

January 23 2018

catscradle
catscradle
4024 7583 500
tego pragnęłam
to było za dużo
Reposted frommysoul mysoul viawolalabym wolalabym
catscradle
catscradle

December 04 2017

catscradle
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
catscradle
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viagdziejestola gdziejestola
catscradle
4055 6f7b
Reposted fromverdantforce verdantforce viawredna wredna
catscradle
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaolewka olewka

December 03 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl